پشتیبانی:87175266-021
بسته
(0) خریدها
شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید
دسته بندی ها
  فیلترها
  تنظیمات
  جستجو

  بلوک کد/کم

  مشاهده به عنوان جدول فهرست
  مرتب سازی بر اساس
  نمایش در هر صفحه

  بلوک کد کم مدل CEREC Blocs C PC 14/14 A3,5C دنتسپلای سیرونا

  1,000,000 تومان
  جهت اینلی و آنلی ساخت کراون و روکش دندان ها

  بلوک کد کم مدل CEREC Blocs C PC 12 A3,5C دنتسپلای سیرونا

  850,000 تومان
  بلوک کد کم جهت اینلی و آنلی ساخت کراون و روکش دندان ها

  بلوک سرک مدل CEREC Blocs C In 14 BL2 دنسپلای سیرونا

  700,000 تومان
  بلوک سرک جهت ساخت کراون و روکش های قدامی

  بلوک سرک مدل CEREC Blocs C In 14 B2 دنسپلای سیرونا

  700,000 تومان
  بلوک سرک جهت ساخت کراون و روکش های قدامی

  بلوک سرک مدل CEREC Blocs C In 14 B3 دنسپلای سیرونا

  700,000 تومان
  بلوک سرک جهت ساخت کراون و روکش های قدامی

  بلوک سرک مدل CEREC Blocs C In 14 C2 دنسپلای سیرونا

  700,000 تومان
  بلوک سرک جهت ساخت کراون و روکش های قدامی

  بلوک سرک مدل CEREC Blocs C In 14 C3 دنسپلای سیرونا

  700,000 تومان
  بلوک سرک جهت ساخت کراون و روکش های قدامی

  بلوک سرک مدل CEREC Blocs C In 14 D3 دنسپلای سیرونا

  700,000 تومان
  بلوک سرک جهت ساخت کراون و روکش های قدامی

  بلوک زیرکونیا مدل CEREC Zirconia mono L C3 دنتسپلای سیرونا

  560,000 تومان
  بلوک زیرکونیا جهت ساخت کراون ، بریج ها و روکش های خلفی و قدامی

  بلوک کد کم مدل CEREC Blocs C 14 D3C دنتسپلای سیرونا

  800,000 تومان
  بلوک کد کم جهت اینلی و آنلی ساخت کراون و روکش دندان ها

  بلوک کد کم مدل CEREC Blocs C 10 A1C دنتسپلای سیرونا

  700,000 تومان
  بلوک کد کم جهت اینلی و آنلی ساخت کراون و روکش دندان ها

  بلوک کد کم مدل CEREC Blocs C 10 A3,5C دنتسپلای سیرونا

  700,000 تومان
  بلوک کد کم جهت اینلی و آنلی ساخت کراون و روکش دندان ها

  بلوک کد کم مدل CEREC Blocs C 10 A4C دنتسپلای سیرونا

  700,000 تومان
  بلوک کد کم جهت اینلی و آنلی ساخت کراون و روکش دندان ها

  بلوک کد کم مدل CEREC Blocs C 10 B2C دنتسپلای سیرونا

  700,000 تومان
  بلوک کد کم جهت اینلی و آنلی ساخت کراون و روکش دندان ها

  بلوک کد کم مدل CEREC Blocs C 10 B3C دنتسپلای سیرونا

  700,000 تومان
  بلوک کد کم جهت اینلی و آنلی ساخت کراون و روکش دندان ها

  بلوک کد کم مدل CEREC Blocs C 10 C2C دنتسپلای سیرونا

  700,000 تومان
  بلوک کد کم جهت اینلی و آنلی ساخت کراون و روکش دندان ها

  بلوک کد کم مدل CEREC Blocs C 10 C3C دنتسپلای سیرونا

  700,000 تومان
  بلوک کد کم جهت اینلی و آنلی ساخت کراون و روکش دندان ها

  بلوک کد کم مدل CEREC Blocs C 12 A4C دنتسپلای سیرونا

  720,000 تومان
  بلوک کد کم جهت اینلی و آنلی ساخت کراون و روکش دندان ها

  بلوک کد کم مدل CEREC Blocs C 12 B2C دنتسپلای سیرونا

  720,000 تومان
  بلوک کد کم جهت اینلی و آنلی ساخت کراون و روکش دندان ها

  بلوک کد کم مدل CEREC Blocs C 12 C2C دنتسپلای سیرونا

  720,000 تومان
  بلوک کد کم جهت اینلی و آنلی ساخت کراون و روکش دندان ها

  بلوک کد کم مدل CEREC Blocs C 12 C3C دنتسپلای سیرونا

  720,000 تومان
  بلوک کد کم جهت اینلی و آنلی ساخت کراون و روکش دندان ها

  بلوک کد کم مدل CEREC Blocs C 12 D3C دنتسپلای سیرونا

  720,000 تومان
  بلوک کد کم جهت اینلی و آنلی ساخت کراون و روکش دندان ها

  بلوک کد کم مدل CEREC Blocs C 14 A4C دنتسپلای سیرونا

  800,000 تومان
  بلوک کد کم جهت اینلی و آنلی ساخت کراون و روکش دندان ها

  بلوک زیرکونیا مدل CEREC Zirconia mono L C2 دنتسپلای سیرونا

  560,000 تومان
  بلوک زیرکونیا جهت ساخت کراون ، بریج ها و روکش های خلفی و قدامی

  بلوک زیرکونیا مدل CEREC Zirconia mono L D3 دنتسپلای سیرونا

  560,000 تومان
  بلوک زیرکونیا جهت ساخت کراون ، بریج ها و روکش های خلفی و قدامی

  بلوک زیرکونیا مدل inCoris CC medi 5 Stck دنتسپلای سیرونا

  1,200,000 تومان
  بلوک زیرکونیا جهت کراون و بریج ها و همچنین ساخت فریم

  بلوک زیرکونیا مدل inCoris CC mono 10 Stck دنتسپلای سیرونا

  1,050,000 تومان
  بلوک زیرکونیا جهت کراون و بریج ها و همچنین ساخت فریم

  بلوک زیرکونیا مدل inCoris TZI 55/19 F0 دنتسپلای سیرونا

  1,200,000 تومان
  بلوک زیرکونیا جهت کراون کامل و بریج ها

  بلوک زیرکونیا مدل inCoris ZI 55/19 MC XL F0.5 دنتسپلای سیرونا

  915,000 تومان
  بلوک زیرکونیا یکی از سرامیک های با وضوح بالا که امکان تولید روکش های بسیار دقیق سرامیکی و بریج ها را با سازگاری عالی و زیبایی شناسی کامل فراهم می آورد

  بلوک زیرکونیا مدل inCoris CC maxi S 1 Stck دنتسپلای سیرونا

  850,000 تومان
  بلوک زیرکونیا جهت کراون و بریج ها و همچنین ساخت فریم

  بلوک کدکم مدل inCoris TZI C maxi M A3 دنتسپلای سیرونا

  1,500,000 تومان
  بلوک های زیرکونیوم ، شفاف و سایه دار جهت ساخت کراون و بریج ها

  بلوک زیرکونیا مدل inCoris ZI 55/19 MC XL F1 دنتسپلای سیرونا

  915,000 تومان
  بلوک زیرکونیا یکی از سرامیک های با وضوح بالا که امکان تولید روکش های بسیار دقیق سرامیکی و بریج ها را با سازگاری عالی و زیبایی شناسی کامل فراهم می آورد

  بلوک زیرکونیا مدل inCoris ZI 65/25 F0.5 دنتسپلای سیرونا

  721,000 تومان
  بلوک زیرکونیا یکی از سرامیک های با وضوح بالا است و امکان تولید روکش های بسیار دقیق، سرامیکی و بریج ها را با سازگاری عالی و زیبایی شناسی کامل فراهم می آورد

  بلوک زیرکونیا مدل inCoris ZI 65/25 F1 دنتسپلای سیرونا

  721,000 تومان
  بلوک زیرکونیا یکی از سرامیک های با وضوح بالا است و امکان تولید روکش های بسیار دقیق، سرامیکی و بریج ها را با سازگاری عالی و زیبایی شناسی کامل فراهم می آورد

  بلوک زیرکونیا مدل inCoris ZI 65/25 F2 دنتسپلای سیرونا

  721,000 تومان
  بلوک زیرکونیا یکی از سرامیک های با وضوح بالا است و امکان تولید روکش های بسیار دقیق، سرامیکی و بریج ها را با سازگاری عالی و زیبایی شناسی کامل فراهم می آورد

  بلوک زیرکونیا مدل inCoris ZI mono S F0.5 دنتسپلای سیرونا

  280,000 تومان
  بلوک زیرکونیا یکی از سرامیک های با وضوح بالا که امکان تولید روکش های بسیار دقیق سرامیکی و بریج ها را با سازگاری عالی و زیبایی شناسی کامل فراهم می آورد

  بلوک زیرکونیا مدل inCoris ZI mono S F1 دنتسپلای سیرونا

  280,000 تومان
  بلوک زیرکونیا یکی از سرامیک های با وضوح بالا که امکان تولید روکش های بسیار دقیق سرامیکی و بریج ها را با سازگاری عالی و زیبایی شناسی کامل فراهم می آورد

  بلوک زیرکونیا مدل inCoris ZI mono S F2 دنتسپلای سیرونا

  280,000 تومان
  بلوک زیرکونیا یکی از سرامیک های با وضوح بالا که امکان تولید روکش های بسیار دقیق سرامیکی و بریج ها را با سازگاری عالی و زیبایی شناسی کامل فراهم می آورد

  بلوک زیرکونیا مدل inCoris ZI mono S F3 دنتسپلای سیرونا

  280,000 تومان
  بلوک زیرکونیا یکی از سرامیک های با وضوح بالا که امکان تولید روکش های بسیار دقیق سرامیکی و بریج ها را با سازگاری عالی و زیبایی شناسی کامل فراهم می آورد

  بلوک زیرکونیا مدل inCoris ZI mono L F0.5 دنتسپلای سیرونا

  390,000 تومان
  بلوک زیرکونیا یکی از سرامیک های با وضوح بالا که امکان تولید روکش های بسیار دقیق سرامیکی و بریج ها را با سازگاری عالی و زیبایی شناسی کامل فراهم می آورد

  بلوک زیرکونیا مدل inCoris ZI mono L F1 دنتسپلای سیرونا

  390,000 تومان
  بلوک زیرکونیا یکی از سرامیک های با وضوح بالا که امکان تولید روکش های بسیار دقیق سرامیکی و بریج ها را با سازگاری عالی و زیبایی شناسی کامل فراهم می آورد

  بلوک زیرکونیا مدل inCoris ZI mono L F2 دنتسپلای سیرونا

  390,000 تومان
  بلوک زیرکونیا یکی از سرامیک های با وضوح بالا که امکان تولید روکش های بسیار دقیق سرامیکی و بریج ها را با سازگاری عالی و زیبایی شناسی کامل فراهم می آورد

  بلوک زیرکونیا مدل inCoris ZI mono L F3 دنتسپلای سیرونا

  390,000 تومان
  بلوک زیرکونیا یکی از سرامیک های با وضوح بالا که امکان تولید روکش های بسیار دقیق سرامیکی و بریج ها را با سازگاری عالی و زیبایی شناسی کامل فراهم می آورد

  بلوک زیرکونیا مدل inCoris ZI 40/15 F1 دنتسپلای سیرونا

  650,000 تومان
  بلوک زیرکونیا یکی از سرامیک های با وضوح بالا که امکان تولید روکش های بسیار دقیق سرامیکی و بریج ها را با سازگاری عالی و زیبایی شناسی کامل فراهم می آورد

  بلوک زیرکونیا مدل inCoris ZI 40/15 F2 دنتسپلای سیرونا

  650,000 تومان
  بلوک زیرکونیا یکی از سرامیک های با وضوح بالا که امکان تولید روکش های بسیار دقیق سرامیکی و بریج ها را با سازگاری عالی و زیبایی شناسی کامل فراهم می آورد

  بلوک زیرکونیا مدل inCoris ZI 40/15 F3 دنتسپلای سیرونا

  650,000 تومان
  بلوک زیرکونیا یکی از سرامیک های با وضوح بالا که امکان تولید روکش های بسیار دقیق سرامیکی و بریج ها را با سازگاری عالی و زیبایی شناسی کامل فراهم می آورد

  بلوک زیرکونیا مدل inCoris ZI 40/19 F0.5 دنتسپلای سیرونا

  780,000 تومان
  بلوک زیرکونیا یکی از سرامیک های با وضوح بالا که امکان تولید روکش های بسیار دقیق سرامیکی و بریج ها را با سازگاری عالی و زیبایی شناسی کامل فراهم می آورد

  بلوک زیرکونیا مدل inCoris ZI 40/19 F1 دنتسپلای سیرونا

  780,000 تومان
  بلوک زیرکونیا یکی از سرامیک های با وضوح بالا که امکان تولید روکش های بسیار دقیق سرامیکی و بریج ها را با سازگاری عالی و زیبایی شناسی کامل فراهم می آورد

  بلوک زیرکونیا مدل inCoris ZI 40/19 F2 دنتسپلای سیرونا

  780,000 تومان
  بلوک زیرکونیا یکی از سرامیک های با وضوح بالا که امکان تولید روکش های بسیار دقیق سرامیکی و بریج ها را با سازگاری عالی و زیبایی شناسی کامل فراهم می آورد

  بلوک زیرکونیا مدل inCoris ZI 40/19 F3 دنتسپلای سیرونا

  780,000 تومان
  بلوک زیرکونیا یکی از سرامیک های با وضوح بالا که امکان تولید روکش های بسیار دقیق سرامیکی و بریج ها را با سازگاری عالی و زیبایی شناسی کامل فراهم می آورد

  بلوک کد/کم

  فیلتر بر اساس:

  پاک کردن همه
  کمترین: 205,000 تومان بیشترین: 1,700,000 تومان
  ريال205000 ريال1700000
  تولید‌کنندگان